Tra cứu danh mục tài liệu

Giới thiệu

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6
Sáng : 8h00 - 11h00
Chiều : 13:30 - 16:30

Dịch vụ

  • Thư viện truyền thống và số
  • Phòng tự học sinh viên, hội thảo
  • In ấn, photocopy
  • Điểm truy cập Internet miễn phí