MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VỚI BÁO CHÍ CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Email In PDF.

Lê Thị Hải Vân

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa TMĐT&TT

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Tóm tắt

Trong bài báo này tôi nghiên cứu về hoạt động quan hệ với báo chí cho trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn nhằm nâng cao chất lượng truyền thông trong cơ chế giáo dục cạnh tranh. Thực trạng PR với báo chí của trường vốn đã yếu kém, lại không được sự đầu tư, chú trọng đúng mức, hệ quả tất yếu là hoạt động truyền thông không được chuyển tải sâu rộng đến công chúng bên ngoài. Những đánh giá thực trạng và giải pháp đối với PR báo chí của trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn mà tác giả nhận định nhằm làm rõ nguyên nhân sâu xa trong quá trình phát triển của các chất lượng và thương hiệu giáo dục cao đẳng của trường hiện nay.

Full text download