NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Email In PDF.

Phan Hồng Tuấn

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Khoa TMĐT&TT

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của ngân hàng Đông Á. Đề xuất mô hình nghiên cứu để phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố tác động tới trung thành khách hàng. Mẫu ngẫu nhiên gồm 250 khách hàng của ngân hàng Đông Á đã tham gia vào câu trả lời bảng câu hỏi được thiết kế, phân tích và quan hệ giữa các yếu tố này được giải thích. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ba yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của DongA ngân hàng bao gồm: Sự hài lòng của khách hàng, chi phí chuyển đổi và cam kết của ngân hàng là những yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng của khách hàng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm duy trì và nâng cao lòng trung thành của khách hàng.

Full text download