ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH NHÓM DI ĐỘNG ĐẾN HIỆU NĂNG MẠNG MANET VÀ MỘT CẢI TIẾN TRÊN MÔ HÌNH RPGMD

Email In PDF.

Tô Thanh Hải

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt

Trong mạng MANET với mật độ các nút đơn di chuyển dày đặc, số gói tin điều khiển định tuyến rất lớn nên dẫn đến hiệu năng mạng giảm. Do đó, việc nghiên cứu điều khiển định tuyến theo hướng phân cụm là một trong những giải pháp nhằm cải tiến hiệu năng. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đưa ra những so sánh và đánh giá về một số mô hình đơn, phân cụm tĩnh và phân cụm động nhằm tối ưu hiệu năng của mạng MANET. Bên cạnh đó, đối với mô hình động theo điểm tham chiếu RPGMD, thao tác tách và gộp chỉ được thực hiện khi các cụm ở cạnh nhau. Khi các cụm di chuyển khá xa nhau, hoạt động tách và gộp hầu như không thể thực hiện được. Để khắc phục hạn chế này, chúng tôi đề xuất ý tưởng tạo ra cụm trung gian nằm giữa các cụm có nhu cầu tách gộp. Bằng cách này, các cụm trung gian trở thành trạm trung chuyển các nút mạng từ cụm này sang cụm khác khi các cụm ở xa nhau.

Full text download