PHÁP LUẬT LÊ SƠ VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – NHỮNG GIÁ TRỊ, KINH NGHIỆM CẦN KẾ THỪA HIỆN NAY

Email In PDF.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;Khoa Cơ bản

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, mang tính lịch sử, chỉ xuất hiện trong những nguyên nhân, điều kiện nhất định của xã hội và mất đi khi những điều kiện đó bị triệt tiêu. Dưới góc nhìn từ lịch sử, bài viết phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, những biện pháp phòng chống tham nhũng được áp dụng thành công thời Lê sơ và những giá trị, kinh nghiệm cần kế thừa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

Full text download