TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI THẦY GIÁO TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY

Email In PDF.

Võ Thị Thanh Thúy

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại miền Trung

 

Tóm tắt

Người thầy giáo không chỉ có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục mà còn có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển toàn diện của đất nước. Trên cơ sở đó, người thầy luôn phải xác định rõ ràng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình, nhất là trong tình hình xã hội hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của người thầy giáo trong xã hội hiện nay.

Full text download