NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Email In PDF.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (1), Vũ Thị Quỳnh Anh(2) 

(1) (2)Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa TMĐT&TT

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Tóm tắt

Trong kỉ nguyên kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu sắc về tất cả các lĩnh vực, chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng, đại học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, quyết định sự thành bại của một quốc gia. Chất lượng đào tạo được phản ánh thông qua kết quả học tập của sinh viên. Vì vậy, nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố thuộc về tâm lý của sinh viên và kết quả học tập sẽ giúp nhà trường hiểu biết rõ hơn về những vấn đề cơ bản trong tâm lý học tập của sinh viên để từ đó có những kế hoạch kích thích cần thiết nhằm tăng hiệu quả học tập của sinh viên cũng như hiệu quả đào tạo của nhà trường. Nghiên cứu chỉ  đề cập đến tác động của đặc điểm sinh viên (động cơ học tập, cạnh tranh học tập, kiên định học tập, ấn tượng trường học, phương pháp học tập) đến kết quả học tập. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua cuộc khảo sát đối với sinh viên khóa 7 và 8 tại trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt - Hàn.

 

Full text download

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN