ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Email In PDF.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa TMĐT&TT

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Tóm tắt

Thanh toán qua di động là việc sử dụng các thiết bị di động để thực hiện các giao dịch thanh toán. Người dùng có thể sử dụng thiết bị di động cho các khoản thanh toán từ xa cho tới gần. Hơn nữa, người dùng có thể mua bán trao đổi các nội dung kỹ thuật số, hàng hóa vật chất và dịch vụ. Thanh toán qua di động cung cấp một phương thức thanh toán mới tiện ích hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, tỷ lệ chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán này tương đối thấp tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm xác định và tìm hiểu các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến các việc chấp nhận và sử dụng hình thức thanh toán qua di động tại Việt Nam. Hai mô hình lý thuyết nền tảng chính được áp dụng để đề xuất ra mô hình nghiên cứu là mô hình Chấp nhận Công nghệ (TAM) và mô hình lý thuyết khuếch tán đổi mới (IDT). Số liệu điều tra từ người sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động sẽ được sử dụng để kiểm tra mô hình và các giả thuyết được đề xuất.

Full textdownload