GIÚP SINH VIÊN HIỂU RÕ BƯỚC CHUYỂN TỪ NHẬN THỨC CẢM TÍNH SANG NHẬN THỨC LÝ TÍNH TRONG LÝ LUẬN NHẬN THỨC

Email In PDF.

Trần Văn Thái

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Cơ bản

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Lý luận nhận thức là một đơn vị kiến thức rất quan trọng trong triết học Mác – Lênin. Theo Lênin, nhận thức là một quá trình gồm hai giai đoạn. Trong đó, biểu tượng là hình thức kết thúc của giai đoạn nhận thức cảm tính, còn khái niệm là hình thức khởi đầu của nhận thức lý tính và từ biểu tượng đến khái niệm đã có sự thay đổi về chất trong nhận thức. Vậy, bằng cách nào để có bước chuyển đó? Bài báo này giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề trên.

Full text download