CÁC ĐẠI LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA BỘ SỐ THỰC DƯƠNG AVERAGE QUANTITIES OF THE POSITIVE REALDIGITAL UNIT

Email In PDF.

Nguyễn Quốc Thịnh

Trường Cao đẳngCông nghệ thông tin Hữu nghị Việt–Hàn;Khoa Cơ bản

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tómtắt

Thứ tự sắp xếp giữa các đại lượng trung bình của bộ số thực dương đóng một vai trò quan trọng trong việc so sánh giá trị giữa các đại lượng trung bình đó. Tuy nhiên, ta chỉ có được thứ tự sắp xếp của một số đại lượng trung bình như trung bình cộng, trung bình nhân, trung bình điều hòa, …Chính vì vậy nên trong bài viết này, tôi nghiên cứu các đại lượng trung bình của bộ số thực dương và xây dựng thứ tự sắp xếp cho tất cả các đại lượng trung bình này.

Full text download