NGHIÊN CỨU TÍNH CÁCH NGƯỜI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG QUA CA DAO XỨ QUẢNG

Email In PDF.

Nguyễn Thanh Tuấn

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại miền Trung

 

Tóm tắt

Quảng Nam - Đà Nẵng (xứ Quảng) là vùng “địa linh, nhân kiệt” đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều danh nhân kiệt xuất trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đây cũng là vùng đất có nền văn hóa mang những đặc trưng riêng. Tìm hiểu tính cách của người Quảng là việc làm cần thiết. Đối với những người từ nơi khác đến sinh sống và làm việc ở đây thì điều này càng trở nên cần thiết hơn. Có thể tìm hiểu tính cách người Quảng qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau, trong đó ca dao là một lựa chọn tối ưu vì đây là kho tàng lưu giữ gần như nguyên vẹn toàn bộ phong tục, tập quán, đời sống, tính cách của người Quảng từ khi những cư dân gốc Bắc và Bắc miền Trung vào khai phá cho đến nay. Bằng cứ liệu ca dao, bài viết tập trung khai thác những điểm đặc sắc về tính cách người Quảng. 

 

Full text: download