ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH HEdPERF TRONG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở BẬC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Email In PDF.

Dương Thị Thu Trang

Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

Tóm tắt

Chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng giảng dạy nói riêng từ xưa đến nay đều rất được quan tâm, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng với chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước. Do đó, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy là việc làm hết sức cần thiết. Bài báo tổng hợp các lý thuyết về chất lượng giảng dạy và các mô hình nghiên cứu liên quan đã được chứng minh trong thực tế, đặc biệt là hiệu quả của mô hình Herperf - một công cụ đo lường mới của chất lượng giáo dục

Full text: download