PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER TRÊN NHÓM

Email In PDF.

Lê Thị Mai Thảo

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Cơ bản

 

Tóm tắt

Bài báo này hệ thống lại một số kiến thức cơ sở về giải tích hiện đại và giải tích Fourier, độ đo Haar và phép biến đổi Fourier, khái niệm và tính chất cơ bản của tập độc lập, tập Kronecker, tập Helson, tập Sidon. Bài báo chỉ tập trung nghiên cứu giải tích Fourier trên cấu trúc nhóm và không nghiên cứu trên các cấu trúc khác.

Full text: download