TẠO ĐỘNG LỰC HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN

Email In PDF.

Th.S Nguyễn Phương Thanh­­­­­­

Trường Cao đẳng Thương mại 

Th.S Võ Thị Thanh Ngà

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

 Tóm tắt

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế quan trọng và là công cụ giao tiếp thiết yếu trong thời kỳ hội nhập ngày nay. Vì thế, tiếng Anh được đưa vào giảng dạy như một môn học bắt buộc ở tất cả các cấp học, đặc biệt là ở bậc đại học. Tuy nhiên, nhiều người học vẫn cảm thấy việc học tiếng Anh là một khó khăn, trở ngại lớn nên việc học chưa thật sự hiệu quả. Bài viết này bàn về động cơ học tập nói chung và động lực học tiếng Anh nói riêng cũng như phân loại động cơ học tập. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp cho việc tạo động lực học tập nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học môn tiếng Anh.

Full text: download