DIỆN MẠO MỚI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA PETER BARNES

Email In PDF.

Trần Văn Thái

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Cơ bản;

Tóm tắt

Dưới góc nhìn ý thức hệ, xã hội tư bản chủ nghĩa có sự khác biệt căn bản, thậm chí đối lập hoàn toàn với xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là xã hội xã hội chủ nghĩa. Bản chất của xã hội tư bản chủ nghĩa như thế nào và đang có những chuyển biến nội tại ra sao luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm, theo dõi của chúng ta. Trong quá trình tồn tại của mình, chủ nghĩa tư bản không ngừng thay đổi, làm mới mình nhằm tìm cách duy trì, kéo dài sự tồn tại của họ. Bài báo này góp phần phác họa diện mạo mới của chủ nghĩa tư bản trong tương lai theo quan điểm của học giả Peter Barnes.

 

Full text: download