CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN Ở KÍ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Email In PDF.

Trần Thị Kim Oanh(1), Hoàng Đình An(2), Lê Văn Hiền(3), Bùi Văn Cường(4)

(1) (2) (3) (4) Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Tóm tắt

Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu những nghiên cứu về sự cần thiết và tầm quan trọng của hoạt động tự học của sinh viên ở ký túc xá Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, thông qua khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động tự học của sinh viên chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động tự học của sinh viên ở KTX Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.

Full text: download