NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT THẶNG DƯ ĐỂ TÍNH CÁC TÍCH PHÂN THỰC

Email In PDF.

Hồ Thị Hồng Liên

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Cơ bản;

 

Tóm tắt

Bài viết trình bày một số ứng dụng của lý thuyết thặng dư của giải tích phức trong việc tính các tích phân thực mà khó tìm (hoặc không có) nguyên hàm sơ cấp. Trước hết bài viết đưa ra một số định lý và bổ đề liên quan, sau đó áp dụng vào tính một số dạng tích phân cụ thể.

Full text: PDF