ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SEMANTIC WEB TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Email In PDF.

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Sĩ Thìn

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông 

 

Tóm tắt

Công nghệ Semantic Web (Web ngữ nghĩa) đang phát triển và có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của nền kinh tế dựa trên Internet. Semantic Web cung cấp cách tìm kiếm và truy cập thông minh đến những thông tin rải rác, hỗn tạp từ nhiều nguồn khác nhau trên WWW. Semantic Web hỗ trợ cho các giao dịch thương mại điện tử, mà ở đó các  yêu cầu của người dùng về sản phẩm và thứ tự ưu tiên được thực hiện đồng bộ. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu về Semantic Web và những lợi ích của nó khi ứng dụng vào thương mại điện tử.  

 

Full text: download