PHƯƠNG PHÁP THUYẾT GIẢNG - PHẢN HỒI: LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG

Email In PDF.

Nguyễn Thanh Hoài

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông;

Tóm tắt

Để nâng cao chất lượng dạy và học, chúng ta phải quan tâm một cách toàn diện đến tất cả các mặt của đào tạo nói chung. Trong giới hạn của bài báo này, tác giả chỉ giới thiệu một phương pháp giảng dạy mới được gọi là phương pháp thuyết giảng - phản hồi giúp sinh viên hoạt động tích cực hơn trong thời gian lên lớp, chủ động ghi nhớ, tìm hiểu kiến thức. Tùy vào từng học phần với mục tiêu cụ thể, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp này một cách phù hợp để đạt được mục tiêu cũng như góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.

Full text: download