NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM SV.HRIS VÀ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Email In PDF.

Nguyễn Thị Khánh Hà(1), Nguyễn Thị Như Quỳnh(2)

(1) (2)Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông;

 

Tóm tắt

Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phần mềm SV.HRIS và áp dụng trong giảng dạy học phần Quản trị nguồn nhân lực. Đề tài được thực hiện nhằm hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Quản trị thông tin Marketing sử dụng thành thạo phần mềm Quản trị nguồn nhân lực thông qua tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và hệ thống bài tập thực hành kèm theo.

Full text: download