ỨNG DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE ANALYTICS TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRỰC TUYẾN

Email In PDF.

Nguyễn Thị Khánh Hà

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông;

 

Tóm tắt

Trong bài báo này, tác giả phân tích về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, từ mô hình truyền thống AIDMA sang mô hình AISAS. Đồng thời tác giả cũng giới thiệu công cụ phân tích hành vi người tiêu dùng trực tuyến Google Analytics – công cụ được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay. Qua đó, giới thiệu đưa công cụ này vào giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Full text: download