THUẬT TOÁN SONG SONG CHO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ

Email In PDF.

Trần Văn Đại

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Công nghệ thông tin;

 

Tóm tắt

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin giới thiệu thuật toán song song để giải một số bài toán trên đồ thị. Từ cái nhìn tổng quát về một số bài toán được xử lý song song trên đồ thị, sau đó áp dụng thuật toán K-median để giải bài toán trên đồ thị nhằm mô phỏng, mô hình hóa bài toán đồ thị giúp sinh viên chuyên ngành lập trình hiểu rõ hơn về đồ thị có thể áp dụng trong thực tế để lập trình xử lý song song giải các bài toán trên đồ thị. Qua đó, bổ sung vào học liệu học phần cấu trúc dữ liệu.

Full text: download