MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MOBILE MARKETING

Email In PDF.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông;

 

Tóm tắt

Việc sử dụng điện thoại di động ngày càng rộng rãi và sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thuê bao di động đã khiến những người làm Marketing sử dụng điện thoại di động như một công cụ trong việc thực hiện các hoạt động Marketing. Mobile Marketing đã cung cấp cho những người làm Marketing một phương tiện sáng tạo mới, trái ngược với các phương tiện truyền thông thông thường được thực hiện trong tiến trình mua và bán. Bài báo này xem xét mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng đối với hoạt động Mobile Marketing, cụ thể được xác định bởi một số yếu tố như, tính thông tin, tính giải trí, sự phiền nhiễu, tính tin cậy, sự cho phép và sự cá nhân hóa . Các dữ liệu được thu thập phục vụ  nghiên cứu được dựa trên một bảng câu hỏi gồm 30 câu hỏi được gửi đến cho người sử dụng điện thoại di động. 

 

Full text: download