HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO HỆ THỐNG SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG

Email In PDF.

Nguyễn Thị Kim Ánh

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa Thương mại Điện tử và Truyền thông

 

Tóm tắt

Ngày nay, công cụ quảng cáo ngày càng được khai thác mạnh mẽ và trở thành công cụ quan trọng để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình trên thị trường qua đó tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng. Mặt khác, nhận thức của người tiêu dùng đối với quảng cáo cũng đã có những thay đổi rất lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho các thông tin quảng cáo của doanh nghiệp càng khắt khe hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp khi xây dựng và thực hiện các chương trình quảng cáo phải đầu tư có tính chiến lược và hợp lý. Bài báo này cung cấp một số kiến thức về quảng cáo cũng như đánh giá về hoạt động quảng cáo của Hệ thống Siêu thị Intimex Đà Nẵng, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp cải thiện hoạt động quảng cáo cho hệ thống Siêu thị.

 

Full text: download