CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI MÁY TÍNH BẢNG Ở ĐÀ NẴNG

Email In PDF.

Lê Thị Kim Ánh

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Trần Thiện Vũ 

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt -  Hàn

Tóm tắt

Ngày nay thị trường thiết bị điện tử cầm tay phát triển rất nhanh chóng ở Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm máy tính bảng. Chính vì vậy, các hãng điện tử cạnh tranh rất gay gắt nhằm chiếm lĩnh thị trường. Bên cạnh việc không ngừng đổi mới sản phẩm phù hợp hơn người tiêu dùng, các hãng cũng phải tập trung phát triển thương hiệu và tính cách thương hiệu. Bài báo này nghiên cứu tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của thương hiệu đối với máy tính bảng ở Đà Nẵng. Sau thời gian khảo sát và phân tích, kết quả cho thấy rằng tính cách thương hiệu tác động mạnh đến lòng trung thành, yếu tố mang lại thành công cho doanh nghiệp. Cuối cùng, một số hàm ý quản trị được rút ra cho doanh nghiệp.

Full text: download