QUỐC TẾ HÓA VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA TRONG FRAMEWORKVHMIS

Email In PDF.

Lê Nhật Anh

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Tóm tắt

Một trong những cách thức để đưa ứng dụng của bạn tới đông đảo người dùng là hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với lập trình viên, nhưng với các tính năng về quốc tế hóa và địa phương hóa của Framework VHMIS sẽ giúp thực hiện điều này dễ dàng hơn. Trong bài báo này, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng các tính năng được hỗ trợ để thực hiện các công việc xử lý thời gian, định dạng thời gian, số học và chuyển ngữ văn bản.

 

Full text: download