Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng ủy Khối các cơ quan TW khóa XII

Thực hiện Công văn số 439-CV/ĐU ngày 27/3/2017 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức học tập, quán triệt 03 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan TW khóa XII.

Ngày 09/5/2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng ủy khối các cơ quan TW khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK các cơ quan TW, đồng chí Võ Duy Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên, viên chức các đơn vị thuộc Trường.

 

nghi quyet

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK các cơ quan TW báo cáo nội dung các Nghị quyết


Tại hội nghị, các đảng viên, CBVC đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản của 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; Nghị quyết 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngắn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Hội nghị giúp đảng viên nâng cao nhận thức về Nghị quyết của ĐUK các cơ quan TW, Khóa XII.

Kết thúc hội nghị, các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch về nội dung được tiếp thu và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết gắn với nội dung công việc, nhiệm vụ được giao.

Tin: Đặng Á

 Phòng Tổ chức Cán bộ, Lao động