Giới thiệu Chuyên đề Khoa học & Giáo dục

Email In PDF.

Trải qua gần 8 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn đã từng bước khẳng định được vị thế của mình, chất lượng đào tạo của Trường ngày càng được nâng cao.

Với mục đích ưu tiên giới thiệu các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học- công nghệ và giáo dục. Chuyên đề Khoa học và Giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.

Chuyên đề Khoa học và giáo dục - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn được xuất bản định kỳ 06 tháng/ số. Hiện được lưu trữ tại Phòng đọc - Tầng 2 Trung tâm Thông tin tư liệu. Mọi ý kiến liên hệ xin gửi về: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt- Hàn.  ĐT: (0511) – 3962972; Fax: (0511) – 3962937.

Nội dung của Chuyên đề Khoa học & Giáo dục xem tại đây

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

 

Tác giả giới thiệu: NguyễnThị Thêu – TTTT Tư liệu