5. Cung cấp tài liệu học tập và đề cương môn học

  • Cung cấp các loại sách tham khảo;
  • Giáo trình lưu hành nội bộ;
  • Đề cương môn học.

Trung tâm nhận giao hàng tận nơi cho khách hàng có yêu cầu.

Chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Thư viện qua số điện thoại 0511.3962377, hoặc Phòng dịch vụ thông tin - Tầng 1 - Trung tâm Thông tin tư liệu.