3. Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu

  • ·Tìm kiếm,  lập danh mục tài liệu theo chủ đề;
  • ·Thỏa mãn nhu cầu thông tin, tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu.
         Địa chỉ: Phòng Thư viện -Tầng 2 - Trung tâm Thông tin tư liệu
         Số điện thoại: 05113962.377; hoặc  05113962962.+ 151;
         Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.