Đội ngũ Cán bộ Giảng viên

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn là nguồn lực chính quyết định sự thành công của Nhà trường. Trong những năm qua, đội ngũ này đã đáp ứng được các yêu cầu về số lượng, chất lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đáp ứng đầy đủ mọi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin & Truyền thông giao cho.


0

 

Đội ngũ cán bộ giảng viên của trường có 187 người, trong đó có 11 tiến sĩ, 23 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 86 giảng viên có học vị Thạc sỹ. Trường có nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, có khả năng liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Đa số cán bộ giảng viên năng động sáng tạo, nhiệt huyết với nghề và có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu xây dựng trường thành một trung tâm đào tạo hàng đầu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Nhà trường đã và đang cử rất nhiều cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước như: Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Ba Lan... đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi, hỗ trợ thời gian và kinh phí để đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ giảng viên được Nhà trường tổ chức thường xuyên.


0

0

0

0

0

0

0

0