Khoa cơ bản

 duong thi phuong

Phó Trưởng khoa phụ trách: Ths. Dương Thị Phượng

ĐT: 0236.3962361

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 hoang trong dung

Phó Trưởng khoa: Ths. Hoàng Trọng Dũng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

khoacb1

Tập thể Giảng viên khoa Cơ bản

 

1. Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

Bộ môn KHXH & NV gồm 8 giảng viên. Ngoài những học phần theo quy định trong chương trình khung, Bộ môn còn có vai trò chủ lực trong việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Trường tham gia cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hàng năm tổ Bộ môn lập đội tuyển và tiến hành bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho sinh viên để tham gia cuộc thi Olympic các môn khoa học  Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức..

 

khoacb2

Đội tuyển Olympic Mác - Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường tham gia hội thi

 

2. Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ gồm 6 giảng viên. Ngoài những học phần theo quy định trong chương trình khung như tiếng Anh cơ sở 1,2,3, và tiếng Anh các chuyên ngành kinh tế, đồ họa,kiến trúc, viễn thông, khoa học máy tính, …Bộ môn  Ngoại ngữ  chịu trách nhiệm chính về mặt chuyên môn trong việc triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại trường. Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho các cán bộ viên chức - giảng viên và sinh viên trong toàn trường. Bộ môn ngoại ngữ đồng thời chủ trì tổ chức các hoạt động cho CLB tiếng Anh dành cho sinh viên và CBVC-GV.

 

khoacb3Giờ sinh hoạt CLB tiếng Anh

 

3. Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Giáo cụ thể chất gồm 4 giảng viên. Bên cạnh nhiệm vụ chính giảng dạy các học phần GDTC, bộ môn còn huấn luyện các đội tuyển thể thao của cán bộ và sinh viên trường tham gia các giải thi đấu thuộc Bộ TT&TT, cụm các trường đại học cao đẳng khu vực miền trung và thành phố Đà Nẵng như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, tennis...

 

khoacb4

Các đội bóng đá do bộ môn GDTC huấn luyện tham gia thi đấu

 

4. Bộ môn Khoa học tự nhiên

Bộ môn Khoa học tự nhiên gồm 07 giảng viên, đảm nhiệm giảng dạy các môn khoa học tự nhiên và trang bị một số kiến thức cơ sở ngành cho toàn bộ sinh viên trong trường. Đây là khối kiến thức cơ bản làm nền tảng khoa học cho các môn học chuyên ngành.

 

khoacb5

Bài giảng bộ môn KHTN tại Hội giảng cấp Khoa


khoacb6

 

khoacb7

 

khoacb8