Tổng quan

Cơ sở vật chất
Viết bởi admin   
Thứ tư, 20 Tháng 6 2012 07:00

T

oàn bộ các công trình kiến trúc được xây dựng trên khu đất rộng 13.6 ha, được thiết kế với 03 khu vực theo các chức năng: phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu và quản lý hành chính; phục vụ ăn ở, nghỉ ngơi; phục vụ giải trí, sinh hoạt, thể thao..

 
Chiến lược phát triển
Viết bởi admin   
Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 14:16

- Xây dựng và phát triển Trường đại học về Thông tin và Truyền thông theo hướng ứng dụng. Với thế mạnh đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực miền Trung và Tây nguyên.

 
Sứ mệnh và Tầm nhìn
Viết bởi admin   
Thứ tư, 04 Tháng 4 2012 18:56

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.


 

Trang 2/2