Thông tin liên hệ

Email In PDF.

User_Info Thông tin chung về các đơn vị trực thuộc: 

1. Phòng Đào Tạo:

Trưởng phòng: ThS. Ngô Viết Phương

ĐT: 0511.3962888 (Số nội bộ: 229)

Fax: 0511. 3962889

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phòng Tổ chức cán bộ - lao động

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 0511.3962963 (Số nội bộ: 206)

FAX: 0511.3962964

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Trần Thế Sơn

ĐT: 0511.3962972 (Số nội bộ: 322)

Fax: 0511. 3962973

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Kim Oanh

ĐT: 0511.3962965 (Số nội bộ: 230)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tân

ĐT: 0511. 3962963 (Số nội bộ: 333)

Fax: 0511. 3962969

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Phòng Hành chính - Quản trị

Trưởng phòng: Nguyễn Hải

ĐT: 0511.3962967 (Số nội bộ: 201)

Fax: 0511. 3962976

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7. Trung tâm Công nghệ thông tin

Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Phi

ĐT: 0511.3962966 (Số nội bộ: 110)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8. Trung tâm Đào tạo quốc tế

Giám đốc: Trần Thanh Tuấn

ĐT: 0511.3962378 (Số nội bộ: 555)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9. Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu

Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Hòa

ĐT: 0511.3962377 (Nội bộ: 152)

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10. Trạm Y Tế

ĐT: 0511. 3962962

11. Khoa Cơ bản

Trưởng khoa: ThS. Hoàng Nhật Quy

ĐT: 0511. 3962361 (Số nội bộ: 405)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12. Khoa Công nghệ thông tin

Trưởng khoa: ThS. Lê Tự Thanh

ĐT: 0511.3.962.962 (Số nội bộ: 483)

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13. Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Trưởng khoa: TS. Đào Ngọc Lâm
ĐT: 0511. 3962362 (Số nội bộ: 454)
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14. Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

P. Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

ĐT: 0511. 3962360 (Số nội bộ: 425)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Giám đốc: ThS. Lê Viết Trương

ĐT: 0511. 3981368(Số nội bộ: 650)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16. Trung tâm tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp

Giám đốc: Hoàng Thị Quỳnh Hương

ĐT: 0511. 3962111 (Số nội bộ: 666)

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vui lòng đọc kỹ chức năng nhiệm vụ từng đơn vị để tiện liên hệ.