Tổ chức nhân sự
Viết bởi admin   
Thứ ba, 22 Tháng 5 2012 11:29

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường có 187 cán bộ, giảng viên và lao động phục vụ trong đó có 107 giảng viên; 58 cán bộ và 22 lao động phục vụ. Trong 107 giảng viên có 10 giảng viên có học vị tiến sĩ và 86 giảng viên có học vị thạc sĩ.

 
Sơ đồ tổ chức
Viết bởi admin   
Thứ tư, 25 Tháng 4 2012 13:41

Sơ đồ tổ chức Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt-Hàn:

Xin mời Click vào từng biểu tượng để đi xem thông tin các phòng, ban, bộ phận.

Image Map
 
Sứ mệnh và Tầm nhìn
Viết bởi admin   
Thứ tư, 04 Tháng 4 2012 18:56

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.


 
Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ
Viết bởi admin   
Thứ năm, 02 Tháng 2 2012 11:02
Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ.
 
Văn bản
Viết bởi admin   
Thứ ba, 12 Tháng 4 2011 15:30

Văn bản công tác Đảng

Văn bản công tác Công đoàn

Văn bản công tác Đoàn Thanh niên 

 
Các bài viết khác...

Trang 4/4