Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ taxi Tiên Sa tại thành phố Đà Nẵng

Trần Phạm Huyền Trang(1) , Nguyễn Thu Hiền(2)

(1) Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, khoa TMĐT và truyền thông

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

(2) Trường Đại học Quang Trung, Khoa QTKD

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt 

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ taxi Tiên Sa tại Đà Nẵng. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 250 khách hàng đã và đang sử dụng taxi Tiên Sa. Các phương pháp phân tích nhân tố khám phá (AFA), kiểm định Cronbach’s Alpha,thống kê mô tả và phân tích hồi quy tuyến tính được sử dụng trong bài nghiên cứu. Kết quả cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng gồm năng lực phục vụ, phương tiện vật chất hữu hình, sự đồng cảm, sự đáp ứng và giá cả. Trong đó năng lực phục vụ là thành phần ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của khách hàng.

Full text download