Kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên ngành Marketing- Nghiên cứu tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Dương Thị Thu Trang­, Trần Phạm Huyền Trang

Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn, Khoa TMĐT&TT

{ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu tổng hợp lý thuyết mô tả tổng quan về các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên ngành Marketing. Bên cạnh đó, tiến hành đánh giá về thực trạng tích lũy và nhận thức tầm quan trọng kỹ năng mềm của sinh viên ngành Marketing tại Trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự chênh lệch giữa hai khía cạnh này. Đây là cơ sở tham khảo qua đó đề xuất được các giải pháp nâng cao nhận thức và tăng cường rèn luyện nhằm phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Marketing tại Trường, đáp ứng được yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng.

Full text download