Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn; Khoa TMĐT&TT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt

Thực tập tốt nghiệp là một học phần quan trọng không thể thiếu đối với mỗi sinh viên trong quá trình đào tạo ở các trường Cao đẳng - Đại học nói chung và trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên, trong những năm qua, trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, cụ thể là Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông đã luôn có những thay đổi trong việc xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên của Khoa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thực tập cho sinh viên. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động thực tập tốt nghiệp của Khoa và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khoa thương mại điện tử và truyền thông. 

Full text download