Hoạt động quan hệ công chúng trong trường cao đẳng, đại học: Lý thuyết và ứng dụng

Lê Thị Hải Vân

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa TMĐT&TT

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt

Trong xu thế hội nhập và phát triển, hoạt động quan hệ công chúng trong lĩnh vực giáo dục nói chung, các trường cao đẳng, đại học nói riêng có vai trò quảng bá, nâng cao thương hiệu, khẳng định chất lượng và uy tín đào tạo. Trong giới hạn bài viết này, tác giả chỉ giới thiệu lý thuyết tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng trong trường cao đẳng, đại học nhằm làm rõ vấn đề trọng tâm của công tác thiết lập và xây dựng hình ảnh đối với công chúng mục tiêu.

Full text download