Cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng

Huỳnh Bá Thúy Diệu

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa TMĐT&TT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Tóm tắt

Việc làm sau khi tốt nghiệp luôn là vấn đề bức xúc không chỉ đối với bản thân sinh viên mà cả đối với nhà trường, gia đình và xã hội. Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố tác động đến khả năng có việc làm của sinh viên chuyên ngành Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng, gồm: kết quả xếp loại tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc.

Full text download