Phần mềm giải một số bài toán trong Lý thuyết đồ thị

Hoàng Nhật Quy(1) ­, Lê Thị Nguyệt Nga(1),

Nguyễn Quốc Thịnh(1)­­­­­, Lương Khánh Tý(2)

(1) Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn, Khoa Cơ bản

{quyhn, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , thinhnq}@viethanit.edu.vn

(2) Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn, Khoa CNTT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt

Lý thuyết đồ thị là nội dung chính của học phần Toán rời rạc -  một học phần cơ sở ngành, vì vậy trong thiết kế chương trình giảng dạy cần đảm bảo cân đối giữa kiến thức toán và kiến thức tin học, đặc biệt là với nội dung Lý thuyết đồ thị. Tuy nhiên, do thời lượng hạn chế nên chương trình hiện tại đang thiên về phần toán nhiều hơn. Vì vậy, những nghiên cứu nhằm gia tăng hàm lượng tin học bổ trợ cho học phần này là rất cần thiết. Đề tài “Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về Lý thuyết đồ thị trên máy tính” cũng nằm trong định hướng đó của bộ môn Khoa học tự nhiên (KHTN). Bài báo này nhằm giới thiệu những thông tin chính của đề tài do nhóm tác giả thực hiện. Trong phần mở đầu là những  phân tích về thực trạng môn học, tổng quan tình hình nghiên cứu cũng như tóm lược nội dung và mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Phần nội dung, trình bày những yếu tố chính của phần mềm đã được xây dựng, cụ thể là: phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình Delphi, là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nền tảng Pascal và có hỗ trợ mạnh công nghệ giao diện đồ họa dưới dạng HD (High Definition) và 3D (3-Dimension) của công nghệ FireMonkey 2, điều này giúp cho việc mô phỏng trực giác các thuật toán về trong Lý thuyết đồ thị được tốt hơn.  

Full text download