Đánh giá sự hỗn loạn không khí của kênh truyền FSO thông qua tham số cấu trúc khúc xạ của một số mô hình thực nghiệm

Dương Hữu Ái

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa CNĐT-VT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Về cơ bản, một kênh truyền thông tin quang trong không gian tự do (Free-Space Optical communication) sẽ chịu sự suy hao trong khí quyển, hỗn loạn không khí và lỗi lệch tia. Trong đó hỗn loạn không khí là vấn đề gây ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động của một tuyến thông tin quang trong không gian tự do, các yếu tố gây nên sự hỗn loạn không khí là ngẫu nhiên và bất định, vì vậy để xác định mức độ hỗn loạn ta dựa vào một số mô hình thực nghiệm. Bài báo này giới thiệu một số đánh giá sự hỗn loạn không khí của kênh truyền FSO thông qua tham số cấu trúc khúc xạ của một số mô hình thực nghiệm. Hơn nữa, thông qua các mô hình thực nghiệm tác giả đã đánh giá sự hỗn loạn của không khí đối với kênh truyền FSO với điều kiện khí hậu ở thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: FSO; tham số cấu trúc khúc xạ; nhiễu loạn khí quyển; mô hình thực nghiệm.

Full text download