Đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Trần Thiện Vũ

Trường Cao đẳng CNTTHữu nghị Việt -Hàn, Khoa TMĐT&TT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố then chốt và quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bài báo này nghiên cứu sự hài lòng khách hàng tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Từ đó ban quản lý Cảng có những chính sách phù hợp với mục tiêu phục vụ tốt khách hàng hiện tại và thu hút hành khách quay trở lại Đà Nẵng. Sau khi điều tra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng cảm nhận là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự hài lòng khách hàng và từ đó các nhà cung cấp dịch vụ đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng cho khách hàng.

Full text download