Giúp sinh viên nhận thức được vấn đề cơ bản của triết học xã hội

Trần Văn Thái

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa Cơ bản

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Triết học Mác bao gồm phép biện chứng trong lĩnh vực tự nhiên và phép biện chứng trong lĩnh vực xã hội. Vấn đề cơ bản của triết học là một trong những đơn vị kiến thức đầu tiên sinh viên được trang bị. Tuy nhiên, đó là vấn đề cơ bản của triết học nói chung. Điều làm nên tính vĩ đại của triết học Mác chính là ở sự vận dụng phép biện chứng vào lĩnh vực xã hội, từ đây làm nên chủ nghĩa duy vật lịch sử - một trong hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác. Bài viết này góp phần giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về vấn đề cơ bản của triết học xã hội.

Từ khóa: vấn đề cơ bản, tồn tại xã hội, ý thức xã hội

Full text download