TB Nội dung – kế hoạch hội thảo khoa học cấp Trường

1. Chủ đề: Thiết kế đồ họa 3D và ứng dụng trong môi trường 3D
2. Mục đích (mục tiêu): Giới thiệu, định hướng thiết kế đồ họa 3D, tổ chức và quy trình thiết kế, ứng dụng môi trường 3D.
3. Đối tượng tham gia: Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên trường CĐ CNTT HN Việt Hàn.
4. Thời gian dự kiến tổ chức: 8h 30 ngày 23/10/2017
5. Địa điểm: Hội trường tròn
6. Đơn vị tổ chức (chủ trì, báo cáo viên, hội đồng đánh giá chất lượng hội thảo…)
- Đơn vị tổ chức: Công Ty Danbee 360, Khoa CN Điện tử Viễn thông, Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp.

- Báo cáo viên: Ông Đặng Việt Hùng- GĐ Công ty Danbee, Ông Phan Đăng Thiếu Hiệp GV Bộ môn TKĐH khoa CN Điện tử Viễn thông.

7. Nội dung- chương trình hội thảo:

- Giới thiệu công nghệ 3D

- Thiết kế đồ họa 3D

- Tổ chức công việc, quy trình thiết kế và ứng dụng trong môi trường 3D

8. Đơn vị phối hợp: ( đề xuất cụ thể): Phòng hành chính quản trị.

danbee (1)

 

danbee (2)