Hội nghị giao ban khối các trường Cao đẳng công lập năm học 2016-2017

Chiều ngày 23/02/2017, tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Khối thi đua các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, năm học 2016-2017. Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có ông Hồ Quý Đức, Phó Trưởng Ban -dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cùng Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, viên chức phụ trách công tác thi đua của các đơn vị thuộc Khối thi đua gồm các trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn, Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch, Cao đẳng Thương mại, Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, Cao đẳng Giao thông vận tải, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, Cao đẳng Nghề Du lịch, Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn đại diện khối trưởng khối thi đua báo cáo tình hình triển khai công tác thi đua của các trường thuộc khối năm học 2016-2017.

Từ tháng 11/2016, Khối thi đua được bổ sung 03 trường thành viên nâng số thành viên của khối lên 08 đơn vị tạo điều kiện thuận lợi và động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


hoi_nghi_3_khoi_1

TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn (Khối trưởng khối thi đua) phát biểu


Các trường trong Khối thi đua đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tăng số lượng và chất lượng công tác tuyển sinh; tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm, đảm bảo phát triển về quy mô, được bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ côngtác đáp ứng ngày càng cao với sự phát triển nhà trường.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công tác tuyển sinh của các Trường gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, từ ngày 01/03/2017 các trường Cao đẳng sẽ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng quản lý về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Các trường đều rất lúng túng trong công tác tuyển sinh năm 2017, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng sớm có hướng dẫn cho các trường.

Hội nghị cũng thảo luận về Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua, các thành viên đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý với mục tiêu nâng cao hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quý Đức, Phó Trưởng Ban TĐKT thành phố đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các trường Cao đẳng trong Khối thi đua trong thời gian qua. Khối thi đua các trường Cao đẳng đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ chủ quản và UBND thành phố về công tác thi đua - khen thưởng trong điều kiện các trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Ban TĐKT sẽ hỗ trợ Khối thi đua hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động.

 

hoi_nghi_3_khoi_1

Ông Hồ Quý Đức, Phó Trưởng ban TĐKT thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tin: Đặng Á

Phòng TCCB-LĐ