Thông báo V/v đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2013-2014

Phòng HTQT& NCKH đề nghị quý Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên trong khoa về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

Phòng HTQT& NCKH đề nghị quý Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên trong khoa về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

I. Thể lệ đăng ký

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đang theo học tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn. Có thể đăng ký theo cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 5 người/nhóm); cần xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên, cộng tác viên.

2. Thời gian thực hiện đề tài: Không quá 6 tháng

3. Lĩnh vực đăng ký: Tất cả các lĩnh vực đang học tập tại trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn. Sau đây là một số lĩnh vực và đề tài tiêu biểu:

* Khoa Công nghệ thông tin ứng dụng

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiến trúc (nghiên cứu tương tác phần mềm 3D, ứng dụng phần mềm đồ họa vào thiết kế sản phẩm…).
 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong mạng viễn thông, thông tin di động.
 • Ứng dụng trong lĩnh vực vi điều khiển.
 • Nghiên cứu và chế tạo các bộ thực hành kỹ thuật số.
 • Nghiên cứu, xây dựng chương trình mô phỏng thí nghiệm.

* Khoa Khoa học máy tính

 • Lập trình ứng dụng: mobile, windows form, web form.
 • Khai phá dữ liệu: Kỹ thuật, công cụ, ứng dụng….
 • An ninh mạng, thiết bị di động.
 • Nghiên cứu, triển khai và tối ưu hóa các hệ thống thông tin và CSDL.

* Khoa thương mại điện tử

 • Nghiên cứu các mô hình kinh doanh điện tử.
 • Xây dựng hệ thống Marketing.
 • Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh trường.
 • Bảo mật trong hệ thống thương mại điện tử.
 • Nghiên cứu mô hình sàn giao dịch điện tử và khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp VN
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử bằng thang đo SERVQUAL
 • Ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp- ERP trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 • Marketing điện tử.

4. Sinh viên có thể tự nghiên cứu độc lập hoặc lập thành nhóm nghiên cứu, liên hệ với các giảng viên để xin đề tài và hướng dẫn nghiên cứu hoặc tự đưa ra đề tài.

II. Quy trình xét chọn đề tài:

- Để sinh viên có thể lựa chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành đã học, đề nghị Khoa/Bộ môn hướng dẫn sinh viên lựa chọn đề tài có tính mới, khả năng ứng dụng cao, gần với thực tiễn, phù hợp với chuyên ngành đang học.

- Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCKH (mẫu đăng ký đính kèm thông báo này) gửi cho Khoa trước 15h30 ngày 10/10/2013 để xét duyệt cấp Khoa. Hồ sơ bao gồm phiếu đăng ký đề tài, thuyết minh đề tài, dự toán kinh phí (mỗi mẫu 5 bản) (xếp thứ tự như trên);

- Việc tổ chức tuyển chọn đề cương được thực hiện tại các Khoa. Khoa phải đưa ra những nhận xét về tính khả thi, hiệu quả và khả năng thực hiện đề tài; và gửi danh sách các đề tài đạt yêu cầu về cho phòng HTQT& NCKH trước 16h30 ngày 24/10/2013.

- Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 3.962962-323 hoặc email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Vậy phòng HTQT& NCKH kính đề nghị các Khoa thông báo tới tất cả các bạn sinh viên, động viên và giúp đỡ sinh viên tham gia.