Danh sách sáng kiến, cải tiến

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

TT

Phân loại

Người thực hiện

Tên sáng kiến

Thời gian thực hiện

1

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Trà Vinh, Khoa CN-ĐTVT;
Dương Tuấn Quang; Khoa CN-ĐTVT

Giải pháp quản lý tài sản thiết bị tại phòng Lab

2016

2

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hải, Phòng HCQT;
Đoàn Văn Dự, Phòng HCQT;
Nguyễn Thanh Sơn, Phòng HCQT

Lắp đặt khung giằng chống bão tại khu nhà hành chính

2016

3

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Trần Việt, Phòng HCQT;
Phí Đắc Năm, Phòng HCQT

Cải tạo bóng đèn cao áp

2016

4

Sáng kiến cấp trường

Đào Ngọc Lâm, Khoa CN-ĐTVT

Biên soạn sổ tay về biện pháp an toàn trong phòng thực hành

2016

5

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Ngọc Hòa, Trung tâm KT&ĐBCL

Hoàn thiện hệ thống quản lý thư viện trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

2016

6

Sáng kiến cấp trường

Phan Thị Quỳnh Thy, Trung tâm KT&ĐBCL;
Lê Viết Trương, Trung tâm KT&ĐBCL

Lập Quy trình đánh giá chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

2016

7

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Kim Oanh, Phòng CT&CTSV;
Nguyễn Thị Minh, Phòng CT&CTSV

Tích hợp thu tiền điện phòng ở của sinh viên vào phần mềm quản lý KTX Trường

2016

8

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Thị Hoa Huệ, Khoa CNTT;
Trần Thị Kim Oanh, Phòng CT&CTSV

Sử dụng Email marketing để quảng bá hình ảnh Trường nhân dịp Xuân Bính Thân 2016

2016

9

Sáng kiến cấp trường

Võ Hoàng Phương Dung, Khoa CNTT;
Bạch Thúy Kiều, Khoa CNTT

Nghiên cứu áp dụng dịch vụ quản lý mã nguồn trực tuyến BITBUCKET vào việc làm đồ án cho nhóm sinh viên lập trình

2015

10

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hữu Thọ, BGH;
Phan Hồng Hải, Phòng KHTC

Thay đổi thiết kế và chuyển đổi công năng tầng trệt nhà ký túc xá số 3 thành nhà ở cho cán bộ, giảng viên

2015

11

Sáng kiến cấp trường

Bùi Thanh Minh, Trung tâm CNTT;
Lê Trí Dũng, Trung tâm CNTT

Cải tiến thiết bị chia VGA tại các phòng học

2015

12

Sáng kiến cấp trường

Lê Tự Thanh, Khoa CNTT;
Đỗ Công Đức, Khoa CNTT

Triển khai ảo hóa máy chủ phòng thực hành hệ thống thông tin tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

2015

13

Sáng kiến cấp trường

Lê Viết Trương, Khoa CNTT;
Nguyễn Thị Hoa Huệ, Khoa CNTT

Áp dụng chuẩn ACM/IEE xây dựng chương trình đào tạo ngành KHMT

2015

14

Sáng kiến cấp trường

Đỗ Công Đức, Khoa CNTT;
Lê Tự Thanh, Khoa CNTT

Triển khai mã hóa dữ liệu cho FTP trên UBUNTU server khoa CNTT

2015

15

Sáng kiến cấp trường

Đoàn Văn Dự, Phòng HCQT;
Phí Đắc Năm, Phòng HCQT

Lắp đặt giá phơi quần áo sinh viên tại KTX

2015

16

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hải, Phòng HCQT;
Trần phước Quang, Phòng HCQT

Nghiên cứu cải tạo thanh nẹp cửa sổ gương khung nhôm tại trường

2015

17

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Thanh Sơn, Phòng HCQT;
Nguyễn Trần Việt, Phòng HCQT

Khắc phục gia tăng độ bền của bàn làm việc tại trường

2015

18

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trung tâm TTTL;
Vũ Thị Thương, Trung tâm TTTL

Cải tiến quy trình mua/thuê giáo trình/sách của sinh viên tại thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

2015

19

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng TCCB;
Đặng Thị Á, Phòng TCCB

Sử dụng google calender thông báo lịch làm việc qua email công vụ CBVC Trường Cao đẳn CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

2015

20

Sáng kiến cấp trường

Ninh Khánh Chi, Khoa CNTT;
Lê Kim Trọng, Khoa CNTT

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên thông qua đoàn thanh niên

2015

21

Sáng kiến cấp trường

Phan Hồng Hải, Phòng KH-TC

Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác quản lý dự án

2014

22

Sáng kiến cấp trường

Hoàng Trọng Dũng, Khoa ĐC

Giải pháp nâng cao thể lực của HSSV trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

2014

23

Sáng kiến cấp trường

Trương Văn Tuấn, Khoa ĐC

Giải pháp trong việc triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia

2014

24

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Hạ Quyên, Khoa CNTTUD

Thiết kế phòng trưng bày phòng Truyền thống của trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

2014

25

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Kim Oanh, Phòng CTSV

Đổi mới hình thức tố chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV"

2014

26

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Trà Vinh, Khoa CNTTUD

Xây dựng phòng triển lãm sản phẩm ứng dụng

2014

27

Sáng kiến cấp trường

Đặng Thị Á, Phòng TCCB

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra văn bản ban hành của Trường

2014

28

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng TCCB

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quy hoạch chức vụ lãnh đạo cấp đơn vị giai đoạn 2015-2016

2014

29

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hải, Phòng HCQT;
Trần Phước Quang, Phòng HCQT

Nghiên cứu cải tạo khóa cửa sổ tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

2014

30

Sáng kiến cấp trường

Lê Tự Thanh, Khoa KHMT;
Lê Kim Trọng, Khoa KHMT

Nghiên cứu cải tạo hệ thống phòng thực hành máy tính tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

2014

31

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Thùy Liên, Khoa ĐC

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình cố vấn học tập tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt- Hàn

2014

32

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Ngọc Hòa, TT PTNDĐT

Một số giải pháp thu hút học viên tham gia các khóa ngắn hạn tại trường và tại địa phương

2014

33

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Văn Phi, Trung tâm CNTT

Giải pháp cho công tác tự bảo trì phần mềm EDUSOFT

2014

34

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Hạnh Nguyên, Phòng ĐT

Đề xuất phương án tuyển sinh riêng tại Trường cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn giai đoạn 2014-2016

2014

35

Sáng kiến cấp trường

Hoàng Thị Khánh Vân, Phòng HTQT&NCKH;
Đoàn Văn Dự, Phòng HCQT

Giải pháp thực hiện chuyển giao thiết bị dự án ODA hiệu quả, chất lượng

2014

36

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Văn Tân, Phòng KH-TC

Xác định và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu phục vụ việc xây dựng Kế hoach phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020

2014

37

Sáng kiến cấp trường

Hoàng Bảo Hùng, BGH;
Ngô Viết Phương, Phòng ĐT

Nghiên cứu đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch nâng cấp trường cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt –Hàn lên đại học đúng tiến độ đề ra

2014

38

Sáng kiến cấp trường

Đoàn Văn Dự, Phòng HCQT;
Nguyễn Thanh Sơn, Phòng HCQT

Cải tiến hệ thống tưới cây bán tự động

2012

39

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hải, Phòng HCQT;
Nguyễn Ngọc Vũ, Phòng HCQT

Tiết kiệm điện hệ thống chiếu sáng công cộng

2012

40

Sáng kiến cấp trường

Phí Thị Thúy Nhung, Phòng ĐT

Nâng cao hiệu quả trong công tác cung cấp kêt quả học tập của sinh viên khi ra trường

2012

41

Sáng kiến cấp trường

Hoàng Thị Quỳnh Hương, Phòng TH;
Lê Thị Minh Tâm, Phòng TH

Cải tiến phương pháp quản lý hồ sơ viên chức trường Cao đẳng  CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2011

42

Sáng kiến cấp trường

Hoàng Đình An
Bùi Văn Cường
Phí Đắc Thắm

Giải pháp bố trí chỗ ở theo yêu cầu của sinh viên nội trú

2011

43

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hải, Phòng HCQT;
Đoàn Văn Dự, Phòng HCQT

Tiết kiệm điện chiếu sáng trong các phòng làm việc trường Cao đẳng  CNTT hữu nghị Việt- Hàn

2011

44

Sáng kiến cấp trường

Trần Thị Kim Oanh, Phòng CT&CTSV;
Nguyễn Thị Nga, Phòng CT&CTSV

Ứng dụng CNTT trong việc thống kê và theo dõi giấy xác nhận vay vốn ưu đãi cho sinh viên

2011

45

Sáng kiến cấp trường

Trương Thị Như Huyền, Phòng ĐT;
Nguyễn Thị Thùy Giang, Phòng ĐT

Giải pháp nâng cao quản lý điểm

2011

46

Sáng kiến cấp trường

Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo, Phòng ĐT;
Phí Thị Thúy Nhung, Phòng ĐT

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sinh viên với việc tạo tài khoản cho phụ huynh trên cổng thông tin đào tạo của trường

2011

47

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hữu Thọ, BGH

Xây dựng quy trình đánh giá nội bộ

2010

48

Sáng kiến cấp trường

Nguyễn Hải, Phòng HCQT

Quy trình quản lý văn bản của trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn

2010

49

Sáng kiến cấp trường

Đoàn Văn Dự, Phòng HCQT

Quy trình quản lý tài sản của trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn

2010

50

Sáng kiến cấp đơn vị

Nguyễn Ngọc Hòa, TT ĐTQT;
Trần Thanh Tuấn, TT ĐTQT;
Trần Thị Hồng Vi, TT ĐTQT;
Nguyễn Văn Đức, TT ĐTQT

Quản lý đào tạo ngắn hạn tại trường

2010

51

Sáng kiến cấp đơn vị

Trần Thị Kim Oanh, Phòng CT&CTSV

Mô hình sắp xếp giường, tủ trong các phòng ở ký túc xá tại trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn

2010

52

Sáng kiến cấp đơn vị

Lê Thị Thanh Vân, Khoa CNTTUD

Hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa máy tính cho sinh viên trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn

2010