Danh sách các đối tác hợp tác với trường

Danh sách đối tác hợp tác

Email In PDF.

STT

Quốc gia

Đơn vị

Thỏa thuận hợp tác

Học viện/Trường đại học

1

Hàn Quốc

Đại học Soongsil

2

Đại học Uiduk

3

Đại học Sangmyung

4

Đại học Myongji

5

Đại học DongA

6

Đại học Ajou

7

Đại học Tongmyong

8

Đại học Dongguk

9

Đại học quốc gia Kangwon

10

Đại học Chosun

11

Đại học Handong

Tổ chức/Công ty

12

Hàn Quốc

KOICA

13

Sunny Korea

14

Doosan Vina

15

KUCSS

16

Samsung Việt Nam

17

Công ty BrainyX