Thương hiệu riêng - công cụ cạnh tranh của nhà bán lẻ
Viết bởi admin   
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 17:28

Dương Thị Thu Trang

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa TMĐT&TT

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu về khái niệm, các thế hệ phát triển và mục tiêu chiến lược của nhà bán lẻ trong kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu riêng - một hình thức phát triển hàng hóa và hoạt động kinh doanh của nhà bán lẻ, một công cụ được sử dụng hiệu quả để gia tăng năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, bài báo còn tổng hợp các số liệu về nhận thức và niềm tin, qua đó giúp các nhà bán lẻ có cái nhìn tổng quan về nhận thức của người tiêu dùng và đánh giá thực trạng phát triển của sản phẩm thương hiệu riêng tại thị trường Việt Nam.

Từ khóa: thương hiệu riêng, nhà bán lẻ, PLs

Full text download

 
Một số phương pháp dạy học tích cực được áp dụng trong bộ môn toán tại các trường Cao đẳng, Đại học
Viết bởi admin   
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 17:12

Lê Thị Mai Thảo

Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tóm tắt 

Bài báo phân tích thực trạng dạy và học toán tại một số trường cao đẳng, đại học không chuyên hiện nay, trình bày một số định hướng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, bài báo cũng đề xuất một số phương pháp giảng dạy tích cực như: phương pháp tia chớp, phương pháp thảo luận, phương pháp làm việc nhóm, phương pháp sơ đồ tư duy,giúp người dạy có thể lựa chọn phương pháp thích hợp trong từng tình huống để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, dạy học tích cực, chất lượng, đổi mới. 

Full text download

 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Thương mại điện tử và truyền thông
Viết bởi admin   
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 17:07

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

quynh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa thì chất lượng đào tạo ngày càng trở nên cấp thiết cho sự tồn tại và phát triển của từng trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo là việc làm hết sức cần thiết. Bài báo sử dụng mô hình HedPERF để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Thương mại điện tử và truyền thông. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo gồm: Khía cạnh học thuật, chương trình đào tạo, khía cạnh ngoài học thuật, cơ sở vật chất trong lớp, cơ sở vật chất ngoài lớp và sự tiếp cận. Trong đó, khía cạnh học thuật và chương trình đào tạo là hai nhân tố có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến chất lượng dịch vụ đào tạo.

Từ khóa: HEdPERF, chất lượng dịch vụ đào tạo, Khoa thương mại điện tử và truyền thông

Full text download

 
Bàn về di chúc có người làm chứng theo quy đỊnh bộ luật dân sự 2015
Viết bởi admin   
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 16:35

Nguyễn Thị Phương Thảo

Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Thừa kế di sản là quyền về tài sản của công dân được quy định tại Điều 32 Hiến pháp năm 2013:“Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”. Quan hệ thừa kế là quan hệ phổ biến trong nhân dân, không những ở nước ta mà cả các nước trên thế giới. Thừa kế theo di chúc là một trong những nội dung cơ bản khi nghiên cứu chế định thừa kế. Bằng biện pháp phân tích và so sánh, bài viết phân tích những nội dung mới theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015 về hình thức di chúc có người làm chứng, từ đó cho thấy sự tiến bộ trong tư duy lập pháp với vấn đề thừa kế ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Thừa kế theo di chúc, di chúc, thừa kế, Bộ Luật Dân sự 2015.

Full text download

 
Sự ảnh hưởng của các tham số lên giao thức Beacon-Enabled Mac trong mạng cá nhân sử dụng công nghệ truyền dẫn bằng ánh sáng nhìn thấy được
Viết bởi admin   
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 16:20

Nguyễn Vũ Anh Quang

Khoa CNĐT-VT, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tóm tắt

Theo các quy định cho lớp PHY/MAC trong truyền dẫn bằng ánh sáng nhìn thấy (VLC) của tiêu chuẩn IEEE 802.15.7 WG, việc truyền ánh sáng nhìn thấy được là nền tảng để phát triển các ứng dụng. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng được phát triển dựa trên cấu hình hệ thống điểm-điểm. Cấu hình điểm-đa điểm cho hệ thống VLC có thể hỗ trợ các tính năng đa dạng hơn cho các ứng dụng. Do vậy, chúng ta cần tìm hiểu ảnh hưởng của các thông số quan trọng trong giao thức điều khiển truy cập kênh truyền hay điều khiển đa truy cập (MAC)đến  hiệu suất mạng VLC dựa trên cấu hình điểm đa điểm. Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hiệu suất của mạng cá nhân dựa trên VLC (VPAN) bằng cách xem xét các thuộc tính quan trọng được xác định theo tiêu chuẩn IEEE 802.15.7 cho lớp PHY/MAC. Kết quả mô phỏng của chúng tôi cung cấp những định hướngcơ bản trong cấu hình hệ thống VPAN để đạt được hiệu suất tối ưu.

Từ khóa: Truyền dẫn ánh sáng nhìn thấy, Điều khiển đa truy cập, mạng cá nhân, IEEE 802.15.7.

Full text download
 

Trang 3/14